Prihláste sa na obľúbený kurz PRAKTICKÉHO VÝKLADU ZÁKONA pod vedením JUDr. Petra Vačoka, ktorý vás prevedie zákutiami právneho systému.