Podmienky súťaže o lístky na predpremiéru Equalizer 2

Podmienky súťaže o lístky na predpremiéru Equalizer 2

Organizátorom súťaže je spoločnosť HUNTER CLUB, s.r.o.

So sídlom na ulici Teslova 6, 82102 Bratislava, IČO:47 822 368

Súťaž sa realizuje prostredníctvom stránky Hunter Club, na internetovej sociálnej sieti Facebook.

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné:

Napísať do komentára pod súťažným statusom Hunter Club – Súťaž o lístky na predpremiéru filmu Equalizer2 – odpoveď na otázku „S akou mafiou bojovala postava Denzela Washingtona vo filme Equalizer?“ a napísať k odpovedi aj osobu, s ktorou by ste na film chceli ísť.

Napísať komentár pod súťažný príspevok.

Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže len raz.

Súťaž začína dňom 9.8.2018 a končí dňom 13.8.2018, kedy vyhlásime víťaza.

Výherca súťaže získava:

Cena: 2x pozvánka pre dve osoby na predpremiéru filmu Equalizer2 v Bratislave

Výhercu oznámi organizátor na stránke Hunter Club na sociálnej sieti Facebook. Výherca bude následne kontaktovaný zo strany organizátora prostredníctvom e-mailu alebo formou správy na Facebooku.

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba nad 18 rokov.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť spoločníci organizátora, členovia štatutárneho orgánu organizátora, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov - ďalej aj ako „OZ“), ani iné osoby spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.

Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok a výherca nemá právo požadovať jej alternatívne plnenie v peňažných prostriedkoch. V zmysle ust. § 845 ods. 1 OZ nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

Výherca je povinný výhru si osobne prevziať podľa vopred organizátorom oznámených inštrukcií (pokynov), resp. na základe vzájomnej dohody. V prípade, že si výherca výhru v určený čas a na určenom mieste neprevezme z dôvodov iných ako na strane organizátora, prepadá výhra v prospech organizátora súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo požadovať od výhercu predloženie dokladu totožnosti za účelom overenia jeho nároku na výhru. Výherca je povinný organizátorovi súťaže pri odovzdaní výhry podpísať všetky potrebné dokumenty k účinnému nadobudnutiu výhry výhercom. Výhry podliehajú dani z príjmu podľa zákona č. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona.

Súťažiaci dáva súhlas so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko na internetovej stránke organizátora súťaže v súvislosti s konaním tejto súťaže a vyhlásením výhercu súťaže.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.

Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou v súťaži alebo užívaním výhry.

V Bratislave, 9.8.2018

HUNTER CLUB, Teslova 6,82102 Bratislava,

Juraj Hodul, správca strelnice


Na obľúbený Sig Sauer M400 Sport sme namontovali zaujímavú optiku Primary Arms

GLOCK 19X a GLOCK 26 5-tej generácie od dnes pre vás v Hunter Clube

Modely GLOCK 19X, GLOCK34 Gen.5 MOS a GLOCK 26 Gen.5 si teraz môžete objednať u nás na info@hunterclub.sk


Nový model STRIBOR RSR9 A3 P16 od GRAND POWER so 16" hlavňou

Optika na malorážke CZ512

Výkonná vzduchotechnika Hunter Clubu pre vás zabezpečuje dýchateľný vzduch 24/7

Výkonná vzduchotechnika Hunter Clubu pre vás zabezpečuje dýchateľný vzduch 24/7

Slávnostne sme odovzdali hlavnú cenu súťaže Hunter´s Defense Institute! Maroš výborne nastrieľal z CZ 512.

Vyhodnotenie Hunter´s Defense Institute

Nové zbrane v Hunter Clube

Dorazila k nám truhlica s pokladom!!! Úplne nové kusy priamo z výroby, krásne a nebezpečné. Všetky zbrane si u nás môžete vyskúšať a dokonca aj objednať!

Steel Challenge Hunter Club February 2018

Steel Challenge Hunter Club November 2017 – výsledky

Výsledky súťaže z dňa 12. 11. 2017. Výhercom srdečne gratulujeme!

PIŠTOĽ

 • kategória Grandmaster
 1. Ján Pavlík
 2. Ivan Hos
 3. Tibor Želinský
 • 9mm karabína
 1. Ján Pavlík
 2. Ivan Hos
 3. Jakub Határ

PIŠTOĽ

 • kategória Greenie
 1. Marcel Mana
 2. Erik Tlkanec
 3. Jozef Remeň
 • 9mm karabína
 1. Matúš MIndák
 2. Samuel Prvonič
 3. Peter Prvonič

PIŠTOĽ

 • Overall (bez rozdielu kategórie)
 1. Ján Pavlík
 2. Ivan Hos
 3. Mana Marcel
 • 9mm karabína
 1. Ján Pavlík
 2. Ivan Hos
 3. Jakub Határ

Steel Challenge Hunter Club November 2017

HUNTER CLUB, s.r.o.

Teslova 6
821 02 Bratislava
IBAN: SK1175000000004020356520
IČO: 47 822 368 DIČ: 20 24 11 38 17

Správca strelnice

Juraj Hodul
+421 911 650 032

info@hunterclub.sk
+421 911 650 032